Pod správu kazatele pardubického sboru patří kromě Přelouče tyto sbory:
PARDUBICE, CHRUDIM

Ostatní sbory Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.